Om os

STU

Uddannelse og udvikling for dig

Sputnik STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) er en uddannelse for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov. På Sputnik STU vil du blive mødt, som den du er. Vi tager udgangspunkt i dine interesser og har fokus på både det seriøse og det sjove ved at lære nyt.

Målgruppe

STU

Autisme og psykisk sårbarhed

Vi er specialiseret i unge med autisme og / eller psykiatrinære problemstillinger. Vi har desuden flere års erfaring i og ekspertise til at kunne lave en målrettet indsats for unge med indlæringsvanskeligheder, herunder også læseproblematikker og dysleksi.

Praktik

praktik sputnik

Praktik og videreuddannelse

Hos Sputnik har vi et stort fokus på praktik. ​De fleste, der starter på en STU, er ikke afklarede om, hvad de har lyst til at lave bagefter. Praktik er en god mulighed for at afprøve dine kompetencer og idéer i en tryg ramme. Vi hjælper dig med at finde en praktik, der passer lige netop dig.

Sputnik Rapporten

STU

Til samarbejdspartnere

Sputnik er en organisation, der aldrig står stille. Det vidner Sputnik Rapporten 2020 også om. En rapport, der i såvel tekst som tal opsummerer året der gik på tværs af Sputniks fire segmenter; Sputnik STU, Skolen Sputnik, Sputnikkollegiet og Kursuscenter Sputnik. Læs med her.

LAB-forløb

Forløb efter LAB-loven

Vores STU’er i Hillerød og København tilbyder begge forløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB-forløb). Målgruppen er psykisk sårbare unge, som af forskellige årsager ikke kan gennemføre et ordinært uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. Et LAB-forløb er altid individuelt tilrettelagt.

Podcast

podcast autisme adhd

På med hørebøfferne

Særklassen er Sputniks helt egen podcast, der formidler personlige fortællinger relateret til autisme og ADHD. Med Særklassen ønsker vi at nuancere kendskabet til diagnoserne og udfordre de myter og fordomme, der knytter sig til dem. På med hørebøfferne og lyt med!