adl

Hvad er ADL?

ADL står for Almindelig Daglig Livsførelse, og selvom det måske lyder kompliceret og fint, så er det slet ikke tilfældet. Det handler om, at du får praktisk og brugbar undervisning og træning i, hvordan du klarer hverdagen på selvstændig vis.

ADL rummer træning inden for hverdagsaspekter så som:

 • Rengøring og vedligeholdelse af eget hjem
 • Privatøkonomi
 • Medborgerskab
 • Ungdomsmiljø og relationer
 • Fritidsliv
 • Sundhed
 • Personlig hygiejne
 • Madlavning

Artiklen om ADL er skrevet af kommunikationsmedarbejder Cecilie Thorup Clausen i samarbejde med souschef på STU Hillerød Mehtap Øzer.

E-boks, vasketøj og regninger. Det kan være svært at overskue voksenlivet, når man har for eksempel autisme eller autistiske træk. På Sputnik STU får du praktisk ADL-undervisning og -træning i, hvordan du bor for dig selv. 

ADL er en del af vores samlede tilbud til unge med autisme og anden form for psykisk sårbarhed. Alle på Sputnik STU får undervisning i ADL på tværs af linjefag og kompetencer. Vi prioriterer det højt hos Sputnik, fordi vi har et stort fokus på livet efter årene på STU. I ADL-faget underviser vi i de ting, der er helt nødvendige for at få en normal dagligdag til at hænge sammen. Desuden får du værktøjerne til at leve et så selvstændigt liv som muligt på trods af dine udfordringer.

Hos os vil du bl.a. få ADL-undervisning i følgende:

 • Ung borger i samfundet
  Hvordan virker NemID/MitID og E-boks? Hvordan fungerer det med forsikringer og andre faste udgifter, når du skal flytte for dig selv, og hvordan planlægger man et budget?
 • Aktivt ungdomsliv
  Vi går meget op i denne del af ADL-undervisningen, fordi ensomhed og isolation ofte hænger sammen med psykisk sårbarhed. Ensomhed er ikke en del af et bæredygtigt og selvstændigt voksenliv. Derfor vil vi give dig strategier til at få venner og et godt, socialt liv. Det handler blandt andet om social træning. Vi guider dig til, hvordan du kan opsøge mulighederne i din by og blive en del af et fællesskab eller et foreningsliv.
 • Bolig og husholdning
  ADL handler også om at bo for sig selv. Hvor tit skal man egentlig gøre rent, og hvordan gør man rent og vasker tøj? Vi underviser også i, hvordan man laver mad, og hvad en sund og varieret kost består af.
 • Uddannelse og job
  Du har muligheder på arbejdsmarkedet, selvom du har psykiske udfordringer. Vi giver dig viden om forskellige uddannelser og erhverv, og du får mulighed for at besøge forskellige uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Der er mulighed for at komme i praktik, og du får undervisning og vejledning i jobsøgning og i at sætte et CV op.

Derfor er træning og undervisning i ADL vigtig

Unge med autisme eller anden form for psykisk sårbarhed har ofte brug for meget klar struktur og et fuldt overblik for at kunne overkomme hverdagen. Voksenlivet med alle de pligter og opgaver, det indeholder, kan være svært at overskue – også for neurotypiske personer, der ikke har en diagnose. Men når man så samtidig har et sind, der ofte er på overarbejde, så bliver udfordringen ikke mindre.

Personer med autisme og ADHD har udfordringer med de såkaldte eksekutive funktioner. Det er den del af hjernen, der styrer kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige funktioner, der er en forudsætning for at tænke systematisk og målrettet.

Det er derfor, unge med autisme ofte har svært ved at danne sig et overblik over forskellige opgaver og selv aflæse, hvad der forventes af dem. Det er også derfor, at de kan have udfordringer med at tolke andres signaler og indgå i sociale relationer. Det er afgørende kompetencer at have, når det handler om at planlægge og overskue en voksentilværelse.

Gør det uoverskuelige overskueligt med ADL

I træning af ADL-færdigheder lægger vi vægt på at gøre det uoverskuelige overskueligt. For personer med autisme er det en stor hjælp på forhånd at kende svaret på alle hv-spørgsmål, inden man går ind til en opgave: Hvad er det, hvorfor skal jeg gøre det, hvordan bærer jeg mig ad det, og hvor lang tid varer det? Det hjælper vi med at give svar på, uanset om det handler om at lægge et budget eller vaske sit tøj.

Se redskabet de 10 H’er, som vi også bruger i ADL-undervisningen:

adl - de ti h'er

Undervisning i det sociale liv

For nogen kommer det med venner og kærester helt naturligt, men for unge med autisme kan det ofte være en udfordring.

Men de sociale relationer er en vigtig del af det at leve et selvstændigt voksenliv, og derfor er social træning en stor del af ADL.

Den sociale træning kan for eksempel bestå af:

 • Caféture
  Vi tager tit på café sammen og taler om, hvordan man gør. Hvad bestiller man, og hvad taler man om, når man er café?
 • Brætspil og dilemmaspil
  Brætspil er en god måde at være sammen på og lære hinanden bedre at kende. Vi spiller også dilemmaspil. Et dilemma kan for eksempel handle om, hvordan man tager kontakt til en person, man gerne vil tale med i kantinen, og så kan hele klassen byde ind med forskellige idéer. Hvad kan man sige og gøre?
 • Krop og seksualitet
  Emner som køn, kærester, krop og seksualitet fylder meget for mange af vores elever. Vi bruger materiale fra DR og Sex og Samfund som platform til at tale om muligheder, grænser og de intime relationer.

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med unge og autisme?

 • Når unge voksne isolerer sig selv
  Kravene og forventningerne til voksenlivet kan ofte være så overvældende, at personer med psykiske udfordringer vælger at isolere sig selv. I denne artikel får du konkrete råd i arbejdet med vægring blandt voksne.
 • Undervisning ud fra dine interesser
  Mange unge med autisme kæmper også med social angst og skolevægringsproblematikker. Vi har gode erfaringer med at bruge de unges egne interesser som motivation for at få dem tilbage i skole og give dem nogen positive erfaringer og succesoplevelser. Hos Sputnik STU kan du derfor gå til esport, ridning, japansk, kreative fag og lignende. Læs mere her.