hvad er stu

STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. På denne side kan du bl.a. læse om formål, indhold og målgruppen for STU.

Kort fortalt: Hvad er STU

 • STU står for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
 • STU er målrettet unge med et handicap eller særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.
 • STU er en treårig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Hvad er formålet med STU?

Et STU-forløb sigter mod at udvikle den unge fagligt, personligt og socialt og ruste ham/hende til et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Ikke mindst giver et STU-forløb den unge mulighed for at indgå i et ungdomsmiljø, hvor han/hun kan spejle sig i ligesindede og danne relationer.

STU-loven foreskriver, at ethvert STU-forløb udover undervisning også skal indeholde praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner. Praktikken giver den unge mulighed for at afprøve sig selv i en arbejdsmæssig sammenhæng og få erfaring med arbejdsmarkedet.

En STU er ikke direkte kompetencegivende til videre uddannelse eller arbejde. Men det har et afklarende sigte i forhold til den unges færdigheder, ønsker og drømme for fremtiden.

Hvem er målgruppen for STU?

En Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er for udviklingshæmmede unge og andre unge med særlige behov under 25 år. Fælles for målgruppen er, at det er unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse – heller ikke med specialpædagogisk støtte (SPS). Det kan være unge med fx:

 • Autisme
 • ADHD
 • Udviklingshæmning
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Psykiske vanskeligheder – fx depression, skizofreni, angst m.m.

Hvad indeholder et STU-forløb?

Et STU-forløb vil altid være individuelt tilrettelagt ud fra den unges behov, forudsætninger og ønsker. Ethvert forløb består overordnet set af tre dele:

 1. Undervisning på STU’en
 2. Virksomhedspraktik eller uddannelsespraktik
 3. Træning i Almindelig Daglig Livsførelse (ADL)

Ethvert STU forløb indeholder en individuel uddannelsesplan, som følger den unge gennem alle tre år. Uddannelsesplanen beskriver de undervisnings- og praktikforløb som er planlagt for den unge, herunder de pædagogiske mål med aktiviteterne.

Det er UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), som udarbejder uddannelsesplanen med inddragelse af den unge og eventuelt pårørende. Uddannelsesplanen bliver evalueret og justeret mindst én gang om året.

Når den unge afslutter sin STU får han/hun tildelt et kompetencepapir, der blandt andet indeholder en beskrivelse af den unges opnåede kompetencer og ønsker efter uddannelsen.

hvad er stu

Nyttige links

Ønsker du at læse mere om, hvad STU er og betyder. Så klik dig videre på følgende sider:

Om Sputniks STU-tilbud

Sputnik STU er primært for unge med autisme og/eller psykiatrinære udfordringer og/eller indlæringsvanskeligheder. For at blive optaget, skal du være visiteret til en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i din kommune. Det er normalt din UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning), der indstiller dig.

STU Hillerød