Indskrivning

Sputnik STU optager studerende året igennem. De fleste unge starter deres uddannelse i august måned.

Vi udbyder både hele 3-årige forløb, ligesom det er muligt at tage dele af sin uddannelse i Sputnik STU. Unge, der har været stoppet i deres forløb, er også velkomne.

For at starte på Sputnik STU skal du først visiteres til en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse gennem din kommune. Normalt vil det være Ungdommens Uddannelsesvejledning, der indstiller dig.

Alle er velkomne til at kontakte Sputnik STU for et besøg. Se også muligheden for at komme i intropraktik, inden du beslutter dig.

Læs mere om intropraktik

Samarbejdspartnere

I Sputnik er vi meget opmærksomme på at samle alle dem, der har betydning for din hverdag og sætte mål i fællesskab, så du ikke bliver afkrævet én ting hos din sagsbehandler og en anden ting hos os.

Vi samarbejder derfor med alle dem, du er i kontakt med. Det kan være dine forældre, din UU-vejleder, din sagsbehandler, en støttekontaktperson, evt. et bosted m.m.

Uddannelsesplan og undervisningsplan

Alle de studerende aftaler personlige, sociale og faglige mål for deres STU med deres uddannelsesvejleder, en såkaldt uddannelsesplan. Igennem uddannelsen er det vores opgave på STU’en at samarbejde med dig om dine mål. Som studerende får du derfor en individuel undervisningsplan.

To gange årligt indkalder vi dig og alle de relevante i dit netværk til et statusmøde. Til statusmøderne følger vi op på dine mål og opstiller evt. nye mål.

Kontakt ved indskrivning​

Har du spørgsmål?

Sputnik STU København

Leder Mie Helslev

T: 20 31 21 88 / E: MHR@skolensputnik.dk

Sputnik STU Hillerød

Leder Torbjørn Berg

T: 26 44 34 39 / E: TBE@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler 💬, kursustilbud ⭐️, invitationer til gratis temaaftener 📨 samt; historier om Sputniks børn og unge 🚀.

Tilmeld nyhedsbrev