Indskrivning

  • De fleste unge starter på stu i august måned, men du kan starte på alle tidspunkter af året.
  • Du kan tage hele din stu eller dele af den hos os. Har du stoppet et stu-forløb et andet sted, er du også velkommen.
  • For at starte på Sputnik Stu skal du først tale med din kommune, som skal godkende, at du kan gå på stu.
  • Du er velkommen til at kontakte os for at aftale et besøg.
  • Du har også mulighed for at komme i intropraktik, inden du beslutter dig.

Læs mere om intropraktik

Samarbejde om din uddannelse

  • Vi samarbejder med alle, der har betydning for dig og dit liv. Det kan være dine forældre, din UU-vejleder, din sagsbehandler, en støttekontaktperson, evt. et bosted m.m.
  • Vi har fokus på, at du ikke skal leve op til ét mål det ene sted og et andet mål hos os.
  • Når du går på stu, skal din uddannelsesvejleder lave en forløbsplan med dig. Her står aftaler om de personlige, sociale og faglige mål, som vi skal samarbejde om, mens du går på stu.
  • En gang om året holder vi et statusmøde med dig, dine forældre, din kommune m.fl. Til statusmøderne følger vi op på dine mål og opstiller evt. nye mål.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan du kan starte på Sputnik Stu

Har du spørgsmål?

Sputnik Stu København

Leder Mie Helslev

T: 20 31 21 88
E: MHR@skolensputnik.dk

Sputnik Stu Hillerød

Leder Torbjørn Berg

T: 26 44 34 39
E: TBE@skolensputnik.dk

Sputnik Stu Hvidovre

Leder Mie Helslev

T: 20 31 21 88
E: MHR@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler ?, kursustilbud ⭐️, invitationer til gratis temaaftener ? samt; historier om Sputniks børn og unge ?.

Tilmeld nyhedsbrev