Målgruppe

Sputnik STU er autisme-STU for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov.​

Autisme og komorbiditet

  • Vi er specialiseret i målgruppen af unge med autismespektrumforstyrrelser og/eller psykiatrinære problemstillinger.
  • Begge målgrupper kan have komorbide tilstande (krydsdiagnoser), og personalet har viden og kompetencer til at agere og støtte ud fra, hvad der står i forgrunden for den enkelte unge på et givent tidspunkt. Fx kan en ung grundet angst og/eller depression være indskrevet i tilbuddet for unge med psykiatrinære problemstillinger, men samtidig have en autisme- eller ADHD-diagnose.

Unge med psykiatrinære problemstillinger

​De unge er udfordret af en særlig psykisk sårbarhed. Mange af de unge er sendiagnosticeret, har isolationstendens og har oplevet et ustabilt ungdomsliv evt. med gentagende indlæggelser i psykiatrien. De unge kan have diagnoser som skizofreni, bipolar lidelse, spiseforstyrrelse, depression og angst. Ofte har de unge mere end én diagnose.

Vores undervisning og fysiske forhold tager særlige hensyn til elever, der har behov for mindre, skærmede miljøer.

Ingen af vores studerende har en udadreagerende og voldelig strategi. Det kan vi ikke tillade, da gruppen af studerende generelt har stor glæde af den tryghed og ro, vi kan tilbyde på Sputnik STU.​

Unge med indlæringsvanskeligheder

Vi har flere års erfaring i og ekspertise til at kunne lave en målrettet indsats for unge med indlæringsvanskeligheder, herunder også læseproblematikker og dysleksi. Vi tilbyder bl.a. individuelle tests, evaluering og udarbejdelse af handleplaner i forhold til de elever, der har brug for det. ​

Kompetenceafklaring

De studerende på en STU med autisme og/eller psykiatrinære problemstillinger og/eller indlæringsvanskeligheder har i forskellig grad behov for at udvikle deres faglige, sociale og personlige kompetencer.

Gennem undervisning i arbejdsliv og studieliv, samt praktikker, bliver den unge grundigt afdækket med henblik på uddannelses- eller arbejdsevne.

Det er unge, der har behov for en afklaring i forhold til fremtid på arbejdsmarkedet eller videre i uddannelsessystemet.

stu autisme

Kontakt ved indskrivning

Har du spørgsmål?

Sputnik STU København

Leder Mie Helslev

T: 20 31 21 88 / E: MHR@skolensputnik.dk

Sputnik STU Hillerød

Leder Torbjørn Berg

T: 26 44 34 39 / E: TBE@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev