Stu for unge med autisme og psykiske vanskeligheder

Sputnik Stu er for dig, der er mellem 16 og 25 år og har autisme eller psykiske vanskeligheder.​
Alle unge er forskellige, og vi tager derfor altid udgangspunkt i hvem du er, uanset hvad du bringer med dig af diagnoser, skolehistorie, interesser m.m.

Unge med autisme

  • Er du på autismespektret, kan Sputnik Stu måske være noget for dig.
  • I Sputnik vil du møde undervisere, der har stor viden om autisme, og som samtidig møder dig som den du er.
  • Vi har forskellige linjer og valgfag, hvor du kan møde nogen, der har de samme interesser som dig.

Unge med psykiske vanskeligheder

  • ​Måske har du en psykiatrisk diagnose. Det kan være angst, OCD, depression, skizofreni, bipolar lidelse, spiseforstyrrelse. På Sputnik Stu kan du finde et fællesskab, der passer til dig.
  • Vores undervisning og lokaler tager særlige hensyn til studerende, der har behov for mindre, skærmede miljøer.
  • Mange af de unge hos os er sendiagnosticerede og har oplevet et ustabilt ungdomsliv evt. med gentagende indlæggelser i psykiatrien og en afbrudt skolegang. Vi hjælper dig til at skabe ro og overblik. ​

Ingen af vores studerende har en udadreagerende og voldelig strategi. Det kan vi ikke tillade, da gruppen af studerende generelt har stor glæde af den tryghed og ro, vi kan tilbyde på Sputnik Stu.​

Unge med generelle indlæringsvanskeligheder

  • Lærer du bedst, når du laver noget praktisk? Så har vi en stu-linje, der passer til dig.
  • Vores undervisere er en kombination af lærere, pædagoger og faglærere, som kan hjælpe dig med at lære praktiske færdigheder.
  • Du kan også få hjælp med læseproblematikker og dysleksi/ordblindhed. Vi kan bl.a. lave tests, handleplaner og undervisning, der udfordrer dig tilpas på dit niveau.

 

STU autisme

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Sputnik Stu København

Leder Mie Helslev

T: 20 31 21 88 / E: MHR@skolensputnik.dk

Sputnik Stu Hillerød

Leder Torbjørn Berg

T: 26 44 34 39 / E: TBE@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler 💬, kursustilbud ⭐️, invitationer til gratis temaaftener 📨 samt; historier om Sputniks børn og unge 🚀.

Tilmeld nyhedsbrev