Praktik

Hos Sputnik Stu arbejder vi målrettet på at understøtte overgangen til livet efter stu. Vi bygger broen, der bringer dig i job eller videre uddannelse. Praktik er derfor også en central del af dit forløb hos os. Vi bruger det som et vigtigt skridt på vejen til at finde ud af, hvad du vil og skal på den anden side af stu-livet. Hvad enten det er arbejde eller videre uddannelse.

Hvorfor er praktik vigtigt?

De fleste unge, der starter på stu, er ikke afklarede med, hvad de har lyst til at lave bagefter. Praktik hjælper dig til at blive klogere på dig selv; du får større indsigt i dine styrker og udfordringer samt dine drømme og planer for fremtiden.

Ikke mindst er praktik en mulighed for at udvikle nye kompetencer, få kendskab til forskellige arbejdsområder og brancher og øve sig i at indgå på en arbejdsplads med forskellige mennesker, krav og opgaver.

Alt i alt hjælper praktik dig til at stå stærkere og få lagt en bæredygtig plan til livet efter stu.

Hvordan foregår et praktikforløb på Sputnik Stu?

Et praktikforløb hos os består af seks faser:

 • Idéer og erfaringer
  Vi drøfter dine mål og drømme.
 • Praktikmuligheder
  Vi afsøger, hvor og hvordan du kan afprøve dine ønsker
 • Praktiksamtale
  Vi lægger en plan og sætter mål for dit praktikforløb.
 • Besøg og kontrakt
  Vi besøger praktikstedet og laver en praktikaftale
 • Praktik og midtvejsmøde
  Vi følger op og justerer på forløbet.
 • Praktikudtalelse
  Vi dokumenterer og evaluerer forløbet.

Typer af praktik

Praktik skal være en mulighed for at afprøve sig selv i trygge, udviklende og individuelt tilpassede rammer.​

Der er tre typer praktik, du kan komme i:

 1. Gruppepraktik
 2. Makkerpraktik
 3. Individuel praktik

Praktik kan foregå både internt hos Sputnik Stu eller eksternt hos virksomheder, vi samarbejder med.

Mere om de tre praktiktyper

 • Gruppepraktik
  Flere studerende tager sammen med én eller flere undervisere ud i virksomheder, som vi har en aftale med. Hensigten med gruppepraktik er at hjælpe dig med at blive klar til en individuel praktik via pædagogisk støtte og træning i generelle arbejdsmarkedskompetencer. Samtidig opbygges der venskaber på kryds og tværs i et givende og rart socialt fællesskab.
 • Makkerpraktik
  Da det til tider kan forbindes med en del bekymringer og nervøsitet at skulle i praktik et fremmed sted, med fremmede mennesker, kan det hjælpe én over den værste nervøsitet, hvis man starter i praktik sammen med en af sine medstuderende. Her vil du tage afsted uden en underviser, men med en medstuderende, som du kan samarbejde med.​
 • Individuel praktik
  Alle studerende kan komme i en individuel praktik, når vi sammen vurderer, at du er klar. Alt tilrettelægges individuelt med hensyn til dig og praktikstederne.

Praktiksteder

Der er mange muligheder hvad angår arbejdsplads og opgavetyper, når du skal ud i en praktik. Vi lytter til dig og tager altid højde for dine ønsker og behov, når vi tilrettelægger et praktikforløb. Sammen finder vi frem til det rette arbejdssted og de rette opgaver til dig.

Liste over de brancher, som vi primært koordinerer praktikforløb i:

 • Butik og supermarkeder
 • Håndværk og design
 • Køkken og kantine
 • Lager og logistik
 • IT og teknik

Mød vores praktikkoordinatorer

Hver af vores stu’er har en praktikkoordinator, som står for at udvikle praktikforløb til de studerende og etablere relevante praktikpartnerskaber. På Stu København har hver linje desuden tilknyttet en praktikguide.

Skriv eller ring til vores praktikkoordinatorer, hvis du har spørgsmål angående praktik.

Vi hører også gerne fra dig, hvis din virksomhed har interesse i at tilbyde praktik til unge fra Sputnik Stu.

Stu København

Jesper Gram-Simonsen
JES@skolensputnik.dk
53 77 78 02

Stu Hillerød

Caroline McGahon
CAM@skolensputnik.dk