Erhvervsrettet linje

Erhvervsrettet linje henvender sig til dig, der har interesse i at afprøve forskellige erhverv, udvikle din arbejdsevne og få afklaret dine støttebehov. Mange drømmer om at få et arbejde inden for håndværk, lager eller butiksarbejde efter endt stu.

Erhvervsrettet linje giver mulighed for et anderledes læringsmiljø, hvor de studerende arbejder praktisk og tilegner sig viden under individuelt tilpassede rammer.

De studerende på Erhvervsrettet linje har forskellige interesseområder, der spænder over dyr, butik, lager, håndværk m.m. Vi har en række forskellige praktiksamarbejdspartnere, hvilket betyder, at vi kan imødekomme et spektrum af interesser.

Vores samarbejdspartnere tæller blandt andre Skolen på Landet (landsted), Conzept (tømrer/mekaniker/snedkervirksomhed), Silvan, Park Café (Frederikssund), Faraos Cigar (Lyngby) samt andre virksomheder med forskellige specialer og opgavetyper.

DIN FAGLIGE UDVIKLING

På Erhvervsrettet linje får du nogle fagspecifikke kompetencer, der kvalificerer dig til at videreuddanne dig, eller til at arbejde inden for fagområder som for eksempel:

  • Landbrug
  • Butik og service
  • Dyrehold
  • Håndværk
  • Køkken

Den faglige undervisning på Erhvervsrettet linje er baseret på praktisk arbejde, herunder gruppepraktikker, individuelle praktikker og virksomhedsbesøg.

Vi arbejder også med færdigheder i forhold til ”Gør-det-selv” arbejde som f.eks. værktøjskendskab, malerarbejde, opsætning af lamper, hylder og andre praktiske opgaver i forhold til at skulle bo alene.

Sideløbende med den praktiske faglighed tilbyder vi skolefagligt vedligehold i dansk, engelsk og matematik.

DIN SOCIALE OG PERSONLIGE UDVIKLING

Indholdet på Erhvervsrettet linje er også af almen dannende karakter, der er rettet mod den studerendes personlige og sociale udvikling.

Vi øver færdigheder så som:

  • Kommunikation
  • Samarbejde
  • Mentalisering
  • Problemløsning

Arbejdet med sociale og personlige færdigheder tager afsæt i forskellige øvelser både på stu’en og i gruppepraktikker. For eksempel arbejder vi med samarbejdsøvelser, debatter, brætspil, hesteassisteret læring, klassedynamikker, pausekompetencer m.m.

Alt sammen med henblik på at ruste de studerende både socialt og personligt til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse.