Sundhed og omsorgslinjen

Linjen er for dig, der gerne vil gøre en forskel for andre mennesker. Med afsæt i viden om sundhed og omsorg vil du få metoder og konkrete redskaber til at kunne bidrage i bl.a. arbejdet med ældre mennesker.

Du vil lære at arbejde med sundhedsfremmende aktiviteter, for fx at forhindre de ældres oplevelse af ensomhed. Eller aktiviteter som støtter til fysisk aktivitet eller lignende. Du vil også få viden og redskaber til konkrete og praktiske arbejdsopgaver, der kan være hjælpsomme bidrag på et plejecenter eller lign.

Du vil få erfaring gennem gruppepraktik eller individuelle praktikker på ældrecentre, plejehjem eller i frivillige organisationer. Vi vil gerne hjælpe dig, så du kan hjælpe andre.

DIN FAGLIGE UDVIKLING

 • Viden om sundhed og sundhedsfremme. Herunder kost og ernæring, hygiejne, bevægelse og søvn.
 • Psykologi og pædagogik
 • hjælps kursus.
 • Fødevarehygiejnebevis.
 • Hvordan bevægelse og aktiviteter kan gøre en forskel- også for ældre mennesker
 • At mentalisere. (At sætte sig i andres sted) Herunder viden om egne og andres grænser
 • Service og kommunikation. Evnen til at samtale
 • Arbejdsmiljø. Arbejdspladsforståelse. Hvordan kan jeg bidrage til at gøre en forskel.

Alle på linjen vil løbende modtage arbejds- og uddannelseslivskurser.

DIN SOCIALE OG PERSONLIGE UDVIKLING

 • Identitet og omsorgsrollen.
 • For at kunne hjælpe andre, må du også passe på dig selv.
 • Evnen til at samarbejde om en fælles opgave. Forventningsafstemning mm.
 • Selvstændighed. brugbare redskaber ift. struktur, proces og overblik over opgaver

Har du spørgsmål?

Leder Mie Helslev

T: 20 31 21 88

E: MHR@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler ?, kursustilbud ⭐️, invitationer til gratis temaaftener ? samt; historier om Sputniks børn og unge ?.

Tilmeld nyhedsbrev