Erhvervslinjen

Erhvervslinjen er for dig, der vil prøve forskellige former for arbejde inden for butik, handel og service og samtidig udvikle din generelle arbejdsevne.

På Erhvervslinjen tilbyder vi et læringsmiljø med fokus på praktiske arbejdsopgaver. De opgaver vi løser er reelt arbejde som skaber værdi for forskellige organisationer og virksomheder.

DIN FAGLIGE UDVIKLING

 • Butik: Vi bestyrer butikken Wefood hver tirsdag. Hver onsdag er vi i praktik i Jysk, hvor vi i samarbejde med butikkens medarbejder passer butikken.
 • Fritidsjob: Du har mulighed for at tilegne dig kompetencer som du kan bruge i et fritidsjob eller fremtidig beskæftigelse. Hos vores praktiksteder kan du kan få en vurdering af, hvad du skal øve dig på for at blive klar til et fritidsjob.
 • Certifikater: Vi giver dig mulighed for at tilegne dig certifikater og beviser f.eks. hygiejnebevis, butikscertifikat, førstehjælpskursus m.m. Disse kan du vedlægge dit CV, når du i fremtiden søger job.
 • Arbejdsmarked: Cirka hver anden uge er vi på virksomhedsbesøg, Her får du viden om forskellige arbejdsfunktioner og fagområder.
 • Arbejds- og uddannelseslivskurser: vi forbereder dig på studielivet og arbejdslivet og du får mulighed for at komme i praktik og på virksomhedsbesøg.

DIN SOCIALE OG PERSONLIGE UDVIKLING

 • Samarbejde og kommunikation: Du trænes i at samarbejde med andre og i at kommunikere med kollegaer, praktiksteder og kunder.
 • Overblik og organisering: Du lærer metoder til at kunne overskue en opgave. Når du føler dig parat til det, kan du være med til at planlægge vores arbejdsopgaver.
 • Viden om egne kompetencer: Du vil komme til at arbejde på forskellige måder og finde ud af, hvordan du trives bedst i forhold til arbejdsrytme, rutiner, pauser, samarbejde og behov for struktur.

MODULBESKRIVELSE: EFTERÅR 2024

I det kommende modul vil undervisningen bestå i:

 • Butik: Vi bestyrer Wefood hver tirsdag, hvor vi løser alle opgaver i butikken lige fra rengøring til betjening af kunder. Om onsdagen er vi sammen i praktik i Jysk ved Nørrebro station.
 • Produktion: Vi laver pakkearbejde for virksomheder og arbejder både individuelt og i grupper alt efter, hvad der giver mening i forhold til den opgave, vi skal løse.
 • Virksomhedsbesøg: Vi besøger virksomheder. Her bliver vi klogere på forskellige arbejdsfunktioner og måske bliver du inspireret til en praktik eller et fremtidigt arbejdsområde.
 • Beviser og certifikater: På Erhvervslinjen har du mulighed for at tage hygiejnebevis og Wefoods butikscertifikat. Dem kan du vedlægge dit CV, når du skal søge arbejde eller praktiksted.