Generel info om Sputnik STU København

Her på siden kan du finde generelle informationer om Sputnik STU København.

Målgruppe, studerende og gruppestørrelser​

Sputnik STU København har pt 87 studerende.

Se målgruppen for vores tilbud

​De studerende indgår i forskellige gruppestørrelser i løbet af deres ugentlige skema. Der er oftest fra 5 til 15 unge på et hold med mulighed for individuelle aftaler. For unge, der har behov for skærmning i perioder, tilbyder vi det.

​Normeringen kan variere, men er som udgangspunkt én voksen til fem studerende.​

Linjemuligheder

Se alle linjemuligheder på Sputnik STU København

Undervisningstid og lukkeuger

Alle studerende får et individuelt skema. Se et eksempel på et skema her. ​

Der er mulighed for at komme på STU’en fra kl. 8.00 om morgenen. Undervisningen starter kl. 9.00 og varer senest til kl. 15.00.

Hver anden torsdag har de unge mulighed for at deltage i klub fra 15-19.

​Kalender for skoleåret 2020-2021​

 • 6. august: Studerende starter
 • 12.-18. oktober: Efterårsferie
 • 18. december: Sidste undervisningsdag inden juleferie.
 • 21. december – 3. januar: Juleferie
 • 4. januar: Studerende starter
 • 15. – 21. januar: Vinterferie
 • 29. marts – 5. april: Påskeferie
 • 30. april (Store Bededag): Lukket
 • 13. – 14. maj (Kr. Himmelfartsferie): Lukket
 • 5. juni (Grundlovsdag): Lukket
 • 25. juni: Sidste skoledag

Organisation og personale

Sputnik STU er en del af organisationen Sputnik, som også rummer dagbehandling, botilbud, mentorordning og kursuscenter. Sputnik har eksisteret siden 1999, og vi har tilbudt STU siden 2008.

Vi har en STU-afdeling på Svanevej i København og en STU-afdeling på Hillerød, lige ved stationen.

Personalet består overvejende af pædagoger og lærere samt faglærere med kompetencer inden for specifikke linjefag. Alle medarbejdere tilbydes introkursus, grundkursus i autisme samt 1-årig systemisk-narrativ efteruddannelse samt øvrige relevante kurser. Alle ledere og souschefer tilbydes en 1-årig systemisk-narrativ lederuddannelse samt diplom i ledelse i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

​Transport

Sputnik STU København tilbyder kørselsordning i en kortere indkøringsperiode under indslusningen for særligt sårbare unge, hvor det i samarbejde med kommunen vurderes, at der er et specielt behov. En transportordning er altid en afgrænset, pædagogisk aktivitet, der har blik mod nærmeste udviklingszone ift. selvtransport.

Fremmøde og fravær

For nogle unge er fravær en problematik, der fylder i deres hverdag. Angst, søvnproblematikker og psykisk skrøbelighed kan medføre højt fravær. Vi støtter dig i at møde så meget som muligt i skole, og vi øver dig i at tage ansvar for skolen og forvalte din uddannelse bedst muligt. Første skridt er, at forholde sig til fremmøde og sige til, når man er fraværende.

Vi har mulighed for i særlige tilfælde at iværksætte en kørsels-/flyverfunktion, hvor vi bevarer kontakten mellem os og den studerende med henblik på at få dem tilbage til skolen, hvis de har massive udfordringer med at møde op i en særlig periode.​​

Har du spørgsmål?

Leder Mie Helslev

T: 20 31 21 88

E: MHR@skolensputnik.dk

Souschef Morten Gericke

T: 26 34 42 83

E: MGE@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev