Generel info om Sputnik Stu København

Her på siden kan du finde generelle informationer om Sputnik Stu København. Vi bor på Svanevej nr. 14-16 i Københavns Nordvestkvarter – fem minutters gågang fra Nørrebro Station hvorfra der er Metro (Cityringen), S-tog (F-linjen) samt diverse busforbindelser.

Målgruppe, studerende og gruppestørrelser​

Sputnik Stu København har omkring 100 studerende.

Se målgruppen for vores tilbud >

​De studerende indgår i forskellige gruppestørrelser i løbet af deres ugentlige skema. Der er oftest fra 5 til 15 unge på et hold med mulighed for individuelle aftaler. For unge, der har behov for skærmning i perioder, tilbyder vi det.

​Normeringen kan variere, men er som udgangspunkt én voksen til fem-seks studerende.​

Linjemuligheder

Sputnik Stu København tilbyder syv forskellige linjefag: Esportlinjen, Erhvervslinjen, IT og Multimedielinjen, Kunst og designlinjen, Musiklinjen, Beauty-linjen: body & soul og Studielinjen.

Læs mere om linjemuligheder på Sputnik Stu København

Undervisningstid og lukkeuger

Der er mulighed for at komme på stu’en fra kl. 8.00 om morgenen. Undervisningen starter kl. 9.00 og varer senest til kl. 15.00.

I vores digitale kalender kan du se lukkeuger i løbet af året.

Gå til kalenderen

Praktikmuligheder

Sputnik Stu har egne praktikkoordinatorer, der hjælper de unge med at etablere praktikker.

Læs alt om praktik her. 

Fritidstilbud – Klub

De unge på Sputnik Stu har mulighed for at deltage i klub. Klubben er et socialt tilbud, og de studerende er selv med til at planlægge aktiviteterne i klubben. Det foregår gennem et ungestyret organ, som vi kalder ‘Klubværelset’.

Vi starter altid klubben med lune boller og chokolade. Huset er åbent for frit at vælge aktivitet – om du vil chille med venner eller deltage i de aktiviteter, der er planlagt for dagen fx gaming, kreative aktiviteter, biograf, quiz-arrangement eller lign.

Klubben er også åben for tidligere studerende og vi har unge, som benytter sig af tilbuddet længe efter de har afsluttet deres stu-forløb hos os.

Forandringsmodel for social trivsel og netværk

Det er vigtigt for os, at de unge på stu trives socialt og får støtte til at få venskaber og fællesskaber. Vi har lavet en forandringsmodel for, hvordan vi kan styrke social trivsel og netværk.

Se forandringsmodel for social trivsel og netværk

Fysiske rammer

På Sputnik Stu er vores lokaler indrettet, så de understøtter både undervisning og et godt ungdomsmiljø. Vi tilstræber, at rummene er indbydende og tryghedsskabende. Det vil sige, vi har lyse lokaler med plads til større og mindre undervisningshold og mulighed for skærmning samt fællesarealer, der understøtter et aktivt ungdomsmiljø.

Hver af vores seks linjefag har lokaler til rådighed som er indrettet af hensyn til linjens aktiviteter og behov:

  • Esportlinjen og IT og Multimedielinjen: Disse to linjer er samlet i vores ‘Innovativt Tec Lab’ – som ligger i parallelgaden (Hejrevej) til vores hovedbygning på Svanevej. Lokalerne her er indrettet, så de inviterer til både værkstedsundervisning (hardware) og til undervisning bag en computerskærm (programmering, software opdatering m.m). Vi tilbyder undervisning i 3D print, har podcaststudie, VR (virtuel reality-studie), mini-biograf, cafémiljø og plads til sociale aktiviteter som bl.a. bordtennis.
  • Erhvervslinjen er indrettet som afsæt for arbejdet med pakkeopgaver, køkkenfaciliteter, undervisningslokale til oplæg og fællesundervisning samt mere skærmede rum til ex. pauser m.m. Erhvervslinjen råder over vores kælderlokale med simpelt værksted samt skur med redskaber til både udendørs og indendørs vedligeholdelsesopgaver.
  • Kunst og designlinjen har gode undervisningsrum som tilbyder forskellige aktiviteter fra tegne- og malestudie til tekstilværksted, Krea Lab, baserum til unge med behov for særlig fordybelse og tryghed samt fællesområder med mulighed for socialisering over en kop te og et spil.
  • Musiklinjen tilbyder hyggelige og indbydende rammer til undervisning i både studietræning, elektronisk musik, instrumentlære, fælles undervisning, fordybelsesrum og hyggeligt cafemiljø.
  • Beauty-linjen: body & soul har sin helt egen klinik, der bliver brugt til undervisning og som et øverum for behandlinger.
  • Studielinjens lokaler er funktionelt indrettet som øverum for studieliv. Her er flere reelle undervisningslokaler med de nødvendige tavler og boards til at understøtte undervisningen. På linjen er der også fokus på generelle øverum i det sociale, ligesom der er skærmede rum for unge, der har behov for det.

Handicaptilgængelighed

Huset tilbyder generelt gode forhold ift. handicaptilgængelighed (elevator, toiletter m.m). Det vil dog være nødvendigt at komme på besøg for at vurdere, om vi kan tilbyde de nødvendige hensyn.

Sund mad

Vi tilbyder både morgenmad og frokost til vores studerende, og har vores eget faste køkkenpersonale tilknyttet, som tilbereder god, sund og varieret mad. Køkkenpersonalet tager i videst muligt omfang hensyn til, at vores studerende ofte kan have sansemæssige forstyrrelser i forhold til mad.

Vi spiser sammen i vores kantine, men der er også mulighed for at spise i mindre grupper, hvis man har behov for det.

Organisation og personale

Sputnik Stu er en del af organisationen Sputnik, som også rummer dagbehandling, botilbud, og kursuscenter. Sputnik har eksisteret siden 1999, og vi har tilbudt stu siden 2008.

Vi har en stu-afdeling på Svanevej i København og en stu-afdeling på Hillerød, lige ved stationen.

Personalet består overvejende af pædagoger og lærere samt faglærere med kompetencer inden for specifikke linjefag. Alle medarbejdere tilbydes introkursus, grundkursus i autisme samt 1-årig systemisk-narrativ efteruddannelse samt øvrige relevante kurser. Alle ledere og souschefer tilbydes en 1-årig systemisk-narrativ lederuddannelse samt diplom i ledelse i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

Se liste over alt personale

Pædagogiske og didaktiske metoder

Læs om Sputnik Stu’s metoder

Transport

Sputnik Stu København tilbyder kørselsordning i en kortere indkøringsperiode under indslusningen for særligt sårbare unge, hvor det i samarbejde med kommunen vurderes, at der er et specielt behov. En transportordning er altid en afgrænset, pædagogisk aktivitet, der har blik mod nærmeste udviklingszone ift. selvtransport.

Fremmøde og fravær

For nogle unge er fravær en problematik, der fylder i deres hverdag. Angst, søvnproblematikker og psykisk skrøbelighed kan medføre højt fravær. Vi støtter dig i at møde så meget som muligt i skole, og vi øver dig i at tage ansvar for skolen og forvalte din uddannelse bedst muligt. Første skridt er, at forholde sig til fremmøde og sige til, når man er fraværende.

Vi har mulighed for i særlige tilfælde at iværksætte en kørsels-/flyverfunktion, hvor vi bevarer kontakten mellem os og den studerende med henblik på at få dem tilbage til skolen, hvis de har massive udfordringer med at møde op i en særlig periode.​​

Forandringsmodel for transport og fremmøde

Vi har lavet en forandringsmodel, som fortæller om, hvordan vi arbejder med at styrke de studerendes fremmøde på uddannelsen.

Se forandringsmodel for sikring af fremmøde

 

Har du spørgsmål?

Leder Mie Helslev

T: 20 31 21 88

E: MHR@skolensputnik.dk

Leder Karen Nilsson Hasle

T: 20 66 79 80

E: KHA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler ?, kursustilbud ⭐️, invitationer til gratis temaaftener ? samt; historier om Sputniks børn og unge ?.

Tilmeld nyhedsbrev