Studielinjen

Studielinjen er for dig, der mangler at afslutte nogle fag fra folkeskolen eller gerne vil forbedre dit resultat.​

På studielinjen er der i løbet af et skoleår undervisning i dansk, engelsk, samfundsfag og matematik. Du har mulighed for at tage AVU-fag på G- og D-niveau. Det svarer til 9. og 10. klasses afgangsprøve. AVU står for almen voksenuddannelse.

DIN FAGLIGE UDVIKLING

  • Gruppearbejde og holdundervisning
  • Skriftlig og mundtlig formidling
  • Studie- og eksamensteknik
  • Arbejds- og uddannelseslivskurser, herunder praktik og virksomhedsbesøg

DIN SOCIALE OG PERSONLIGE UDVIKLING

  • Stresshåndtering og eksamensangst; du vil få redskaber til at håndtere den stress og angst, der kan opstå i forbindelse med studiepres, deadlines og eksamener.
  • Samarbejde og kommunikation; disse evner vil du få trænet når vi fx øver os i gruppearbejde og fremlæggelser.
  • Planlægning og organisering; vi bruger opgaver og projekter som et øverum til også at træne evner ift. at planlægge, strukturere og opstille realistiske mål.
  • Initiativ og ansvar; evnen til at gå i gang med en opgave, læse op til en eksamen samt evnen til selvstændigt at få ideer og føre dem ud i livet.
  • Indsigt i egne kompetencer; du vil lære dig selv bedre at kende, få afklaring omkring dét, du er god til – og træne evnen til at bede om hjælp, når du har brug for det.

MODULBESKRIVELSE: FORÅR 2024

I foråret 2024 har du mulighed for at følge undervisningen i enten dansk G-niveau eller matematik G-niveau med mulighed for at afslutte med prøver.

Undervisningen foregår på stu’en, og prøverne afholdes på VUC Nordsjælland. Inden prøven får du mulighed for at møde den VUC-underviser, der står for eksamen, og du kan også tage din fagunderviser med som støtte i eksamenslokalet, hvis du har brug for det.

På linjen vil der både være mulighed for at deltage i fælles tavleundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Der er altid mulighed for at bede om hjælp, og underviseren tager udgangspunkt i dit faglige niveau.​

Der er også mulighed for at du kan trække dig til et andet lokale og arbejde selvstændigt med et fagligt projekt (eventuelt et HF-online fag).

Har du spørgsmål?

Leder Mie Helslev

T: 20 31 21 88

E: MHR@skolensputnik.dk

Leder Karen Nilsson Hasle

T: 20 66 79 80

E: KHA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler 💬, kursustilbud ⭐️, invitationer til gratis temaaftener 📨 samt; historier om Sputniks børn og unge 🚀.

Tilmeld nyhedsbrev