Psykoeduaktion kan hjælpe unge med autisme og psykiatriske diagnoser til at acceptere og arbejde med deres styrker og begrænsninger og kan være med til at forme en ny og positiv identitetsfølelse.​

Tid: ​Torsdag d. 18. maj 2017 kl. 16.00-19.00
eller Torsdag d. 1. juni 2017 kl. 16.00-19.00
Sted: Sputnik STU, Svanevej 14, 2400 København NV.
Pris: Gratis.​
Tilmelding: Til Lene Holst på lho@skolensputnik.dk

Temaerne for denne aften er

Psykoedukation og diagnosesamtaler

  • Hvad skal der til for at kunne udføre psykoeduktation?
  • Hvordan kan man gribe det an?

Identitet, selvforståelse og udvikling

  • Hvad betyder psykoedukation for opbygning af identitet?
  • Hvad betyder psykoedukation for mestring og ansvarsfølelse?​

Oplægsholder

Konsulent i Kursuscenter Sputnik Kamilla Kobæk

  • 10 års erfaring med børn, unge og voksne med særlige behov, herunder autisme.
  • Uddannet skolelærer og har en systemisk-narrativ konsulentuddannelse.
  • Underviser på systemisk-narrativ efteruddannelse og kurser i autisme, mentalisering m.m.
  • VISO-specialist.​

Tilmelding og praktisk information

Tilmelding til Lene Holst på: lho@skolensputnik.dk.

Der vil blive serveret mad. Tilmelding er bindende af hensyn til forplejningen. Arrangementet er gratis.

Tilmelding er efter først til mølle-princippet, da der er begrænset antal pladser.

Tid: Torsdag d. 18. maj kl. 16-19 (fuldt booket) eller Torsdag d. 1. juni kl. 16-19 (ledige pladser)

Sted: Sputnik STU, Svanevej 14, 2400 København NV

Pris: Gratis

Om os

Sputnik STU er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i København NV og Hillerød for unge mellem 16 og 25 år med autismespektrumforstyrrelser eller psykisk sårbarhed. Vi tilbyder også HF-Inklusion i samarbejde med VUC.

Vil du vide mere?

Om sputnik STU
Forsætterkursus i autisme