Værdier

Her kan du læse om vores værdier og vision, som er fælles for hele Sputnik-organisationen og vores mission, som er særlig for Sputnik Stu:

Sputniks værdier

Sputniks værdigrundlag beskriver, hvordan vi møder mennesker i vores arbejde, uanset om der er tale om børn, unge eller voksne, og uanset hvilke vilkår og omstændigheder der er omkring mødet.

 • Vi tager udgangspunkt i en anerkendende, fremadrettet og ressourcebaseret tænkning – man kan ikke skabe forandring i et negativt defineret felt.
 • Vi mødes som ligeværdige men ikke som jævnbyrdige – der er tale om praktiseret ligeværd.
 • Vi mener, at alle til enhver tid forsøger at gøre deres bedste – det gælder både elever, studerende, beboere, forældre, samarbejdspartnere og kolleger.
 • Vi har fokus på hensigten og ikke på handlingen – læring skabes i refleksion omkring forskellen på hensigt og handling.
 • Vi lærer de unge, at de er ansvarlige for valget af deres handlinger – at lære at tage ansvar for egne valg betyder en højere grad af frihed til at kunne vælge generelt.
 • Vi er ”ordentlige voksne”. Det betyder, at vi er den forpligtende og oprigtige relation.

Sputniks vision

 • Vi vil være Danmarks bedste dagbehandlingsskole, stu og botilbud
 • Vi vil skabe udviklende læringsmiljøer for børn og unge med særlige behov
 • Vi vil være fyrtårn for andre – udbrede metoder og skabe anerkendelse omkring dem
 • Vi vil udvide konceptet uden for Hovedstadsområdet
 • Vi samarbejder med kommuner på alle niveauer om en god kvalitet til en konkurrencedygtig pris

Sputnik Stu’s mission:

 • Vi tilbyder uddannelser i et inkluderende ungdomsmiljø
 • Vi sætter høje, men realistiske faglige mål og udviklingsmål for den enkelte.
 • Vi skaber øverum, så den unge kan udvikle evnen til valg og fravalg og evnen til at indgå i bæredygtige relationer.
 • Vi udvikler livskompetencer og ruster de unge til et samfund, som ikke tager det fulde hensyn til deres behov.
 • Vi arbejder med retten til at være ung som en forudsætning for at blive voksen.
 • Vi dokumenterer og udvikler vores indsats, f.eks. gennem netværk og partnerskabsaftaler med virksomheder, uddannelsessteder og frivillige organisationer.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Sputnik Stu København

Leder Mie Helslev

T: 20 31 21 88 / E: MHR@skolensputnik.dk

Sputnik Stu Hillerød

Leder Torbjørn Berg

T: 26 44 34 39 / E: TBE@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler 💬, kursustilbud ⭐️, invitationer til gratis temaaftener 📨 samt; historier om Sputniks børn og unge 🚀.

Tilmeld nyhedsbrev