Hvordan kan man arbejde med æstetiske læreprocesser i specialundervisningen? Få gode råd fra underviser Cecilie Bidstrup fra Musik, Design og Kreativ linje på Sputnik STU.

Uddannelsesmål bliver skrevet på tallerkener, og samtaler om alt det, der er svært, bliver flyttet til et trygt rum, hvor hænderne er fulde af porcelæn.

”De studerende er her ikke for at tale sammen, de er her for det kreative. Det at skulle leve op til at kommunikere og være social er ikke på dagsordenen, og derfor bliver det nemmere at være i for mange af vores unge,” fortæller Cecilie Bidstrup. Hun har udviklet Musik Design og Kreativ linje sammen med tre kolleger, og linjen har lige nu 19 studerende.

Fokus på linjen er musik, kreativt håndværk og teknik, og det psykoedukative element en sidegevinst, som dog ikke er opstået tilfældigt.

​​”Det sociale betyder noget, for man har en fælles interesse i at kunne lide at arbejde kreativt. Vi kommenterer på hinandens arbejde og samtidigt begynder vi at åbne op for hinanden, og det synes jeg kan være svært i andre sammenhænge” Citat fra studerende.​​

Indtryk – Udtryk – Aftryk

De studerende er på linjen 2 timer tre dage om ugen. Ugen følger en fast struktur, som skal hjælpe de studerende til at få inspiration og viden, sætte ord på oplevelser og læring samt at udtrykke sig kreativt.

 • ​Dag 1: Indtryk: Besøg på museer, i naturen eller andre steder, der kan inspirere.
 • ​Dag 2: Udtryk: De studerende taler sammen om det, de har oplevet og begynder at sætte de kreative processer i gang.
 • ​Dag 3: Aftryk: Der kommer et produkt indefra og ud – en tegning, en figur, et broderi eller lignende.
  ”Vi har struktureret linjen som en proces, der er nem at genkende for de unge,” fortæller Cecilie Bidstrup – ”Nogle er meget optagede af det tekniske – tegneteknik, broderiteknik, mens andre kommer med nogle sjove, skæve ideer. Det overrasker af og til os undervisere, hvad der kan lykkes for dem,” smiler hun. Der er gang i både en sparegris i pap, en kortlægning af verdens stormagter og en strikket bjørn.

”Vi gør os mange didaktiske overvejelser ind i den æstetiske undervisningsramme. Det her er jo ikke et FOF-kursus, det er meget mere end det.” Cecilie Bidstrup

Uddannelsesmål på porcelæn

Temaet for det nuværende modul på linjen er dekoration, og de studerende tegner uddannelsesmål med tus på porcelæn. Målene er ikke de studerende egne, men de har udvalgt ét, som de kunne relatere til:

”De har taget stilling til dem, og de tager også stilling til hinanden. Når de gør sig så meget umage, så står sætningerne mere frem og kommer til at betyde mere. Der opstår nogle gode refleksioner på de sætninger, som de deler med hinanden. Det er alt fra ”Det her mål, det er bare lige mig” og til ”Gud, kan det også være et mål?” Der er både identifikation og overraskelse,” fortæller Cecilie Bidstrup.

Dokumentation
En mappe med produktionerne bliver brugt til dokumentation: ”Man kan tage mappen med på et statusmøde og så er det pludselig meget konkret – vi kan spørge ind til, hvordan er du nået frem til det? Hvorfor er du optaget af det? Det giver os et afsæt for samtalen,” fortæller Cecilie Bidstrup

”Det, at man selv har lavet det, det gør én stolt og glad! Når man er udfordret, oplever man rigtig tit, at intet i ens liv fungerer. Så er der det ene, det andet og det tredje. Men når man arbejder kreativt, føler man, at man dur til noget.” Citat fra studerende

Æstetik som stressdæmpende element

Æstetiske læreprocesser vil sige:

 • ​at man bruger sanserne til at lære og forstå det, man er i
 • ​at man samtidig er med til at skabe det, man er i
 • ​at tænke ideer og få dem udført i virkeligheden.

Det er derfor en proces, hvor man understøtter identitetsdannelse, og hvor alle sanser kommer i spil. Fordybelsen og de succesoplevelser, de unge henter på linjen, kan have stor betydning for de unges evne til at være i de krav, der i øvrigt stilles til de unge i deres liv.

Cecilie Bidstrup uddyber:
”Æstestik knytter sig meget til den sansemæssige oplevelse. En del af vores elever har stressproblematikker og er sanseforstyrrede. Der er meget ro her på linjen, og man mærker tydeligt det afstressende element. Der kan sidde relativt mange i det samme rum, selv om netop har været udfordringen for nogle.”

Underviserne arbejder med at overføre processerne og læringen til både fritidslivet og andre områder af STU’en.

Det kreative åbner for det sociale

”Vi ser at de socialiserer helt enormt omkring det at arbejde på noget. Det bliver et trygt rum for dem, hvor de også deler nogle af deres udfordringer med hinanden,” fortæller Cecilie Bidstrup.

Undervisningsrummet er anderledes, fordi det i sit udtryk er symmetrisk, og der er meget sidemandsoplæring. ”De har siddet stille og roligt og kigget på hvad hinanden laver og nærmer sig hinanden. Det er ikke det direkte mål, men der er plads til at man kan samtale. Det kan man ikke i alle undervisningsrum. Alligevel ligger der en asymmetri, fordi vi prøver at styre tematikken i samtalerne, så det bliver et trygt rum for alle at sidde i,” siger hun.​

Cecilie Bidstrup

 • ​Underviser på Sputnik STU København på Musik, Design og Kreativ linje
 • ​Uddannet pædagog
 • ​Har netop skrevet pd-opgave om æstetiske læreprocesser.
 • ​Har stor erfaring med værkstedsarbejde og undervisning, bl.a. fra den sikrede afdeling på Sønderbro og anden specialskole.
 • ​Har været i Sputnik i 2½ år.​

Fakta om Musik, Design og Kreativ linje

 • Undervisning på linjen 2 timer 3 dage om ugen.
 • To af dagene er fælles, mens den tredje dag deles op i hhv. det kreative og musik.
 • De øvrige dage arbejdes der videre med faglige, sociale og personlige mål i andre sammenhænge. Se eksempel på skema.
 • Der er pt. 4 undervisere og 19 studerende.
 • Læs mere om linjen

De 8 kunstvaner

På linjen arbejder de ud fra de 8 kunstvaner, som bl.a. er beskrevet hos Keld Fredens. De understreger, at kunsten skal være et mål i sig selv, men kan også have betydning for andre læreprocesser:

 1. Udvikle et håndværk
 2. Engagement og vedholdenhed
 3. Forestillingsevne
 4. Udtrykke sig
 5. Observation
 6. Refleksion
 7. Overskride grænser og undersøge
 8. Forstå kunstverden

”For vores studerende er punkt syv om at ‘overskride grænser og undersøge’ fx interessant. Nogle kan være meget fastlåste i deres udtryk og reproducerer det samme igen og igen. Der er det vores opgave som undervisere at gå ind og opmuntre dem til at afsøge noget nyt,” afslutter Cecilie Bidstrup.

Musik, Design og Kreativ linje kan ligesom de øvrige linjer vælges for et halvt år ad gangen, og man kan herefter enten fortsætte på linjen eller skifte til en af de andre linjer. Se mere om opbygning af STU’en.