LAB-forløb hos Sputnik Stu

Vi tilbyder forløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB-forløb) til unge, som af forskellige årsager ikke kan gennemføre et ordinært uddannelses- eller beskæftigelsesforløb.

Målgruppe

Vores LAB-forløb er målrettet psykisk sårbare unge mellem 15 og 25 år. De unge har typisk diagnoser så som autisme, angst, depression, anden psykisk sårbarhed eller indlæringsvanskeligheder. Der er tale om unge, som ikke kan være i ordinært job eller uddannelse, med de støttemuligheder der tilbydes dér.

Vi har ikke kapacitet til at rumme unge med en udadreagerende adfærd, eftersom målgruppen på Sputnik Stu er kendetegnet ved at have brug for et roligt, trygt og struktureret miljø.

En del af de unge, vi har i LAB-forløb kommer desuden med en historik med omfattende skolefravær og har brug for strategier til igen at kunne deltage og fremmøde.

Formål

Formålet med et LAB-forløb er at opkvalificere eller realkompetenceafklare den unge fagligt, socialt og personligt, så han/hun bliver i stand til at gennemføre enten videre uddannelse eller beskæftigelse.

For en del unge vil der desuden være fokus på brobyggende indsatser, fx fra skolevægring hen imod en STU-indskrivning.

Individuelt tilpassede LAB-forløb

I LAB-forløbene har vi mulighed for at lave helt individuelt tilrettelagte forløb – både i forhold til antal timer/uger, mål og metoder.

Et LAB-forløb i Sputnik vil altid være tilpasset den enkelte unge og dennes udfordringer, kompetencer og behov. Vi opstiller i samarbejde med kommunen og den unge individuelle mål inden for det faglige, sociale og personlige felt.

Et afklarende og erhvervsrettet LAB-forløb i Sputnik kunne fx indebære:

 • Undervisning på erhvervslinjen med fokus på butik, lager, service, oplæring og afklaring.
 • Produktions- og pakkeopgaver i vores produktionsværksted.
 • Virksomhedsbesøg.
 • Gruppepraktik og/eller individuel praktik hos virksomheder.
 • Arbejde med personlige mestringsstrategier.
 • Undervisning i kommunikation og arbejdspladskultur.
 • Afklaring af støttebehov ved fremtidig beskæftigelse.
 • Koordinerende kontaktunderviser, der afholder faste samtaler og koordinerer med det øvrige netværk.
 • Morgenmad og frokost i kantine som en del af ungdomsmiljøet.
 • Tilbud om klub.

Et LAB-forløb ift. skolefraværsproblematik kunne fx indebære:

Et Lab forløb starter med et møde på Sputnik, hvor vi sammen gør os nysgerrige på dine håb for fremtiden. Derefter lytter vi til, hvordan du bedst tænker det kan blive muligt, og hvad du kunne tænke dig, vi starter med som første skridt. Vi har stor erfaring med denne slags forløb, og derfor kan vi også støtte dig med input, der kan være brugbare på vej imod en ny hverdag.

Forløbet kan fx indeholde:

 • Undervisning på valgfri linje.
 • Mulighed for online deltagelse i en opstart.
 • Motiverende opgaver og samarbejder, der trækker hen mod fællesskabet på linjen.
 • Arbejde med personlige mestringsstrategier, herunder strategier for selvtransport.
 • Afklaring af støttebehov ved fremtidig ungdomsuddannelse.
 • Koordinerende kontaktunderviser, der afholder faste samtaler og koordinerer med det øvrige netværk.
 • Morgenmad og frokost i kantine som en del af ungdomsmiljøet.
 • Tilbud om klub.

LAB-forløb

Foto til højre taget af Freja Lehrmann

Tilgang

Vores tilgang er en helhedsorienteret indsats, hvor vi kontinuerligt forholder os til den unges støttebehov og støtter ham/hende i at tilegne sig nye mestringsstrategier. Eksempelvis vil den unge lære strategier til at kunne begå sig ift. overgange, en arbejdsplads og skift i form og indhold i løbet af en dag.

Varighed og omfang

Et LAB-forløb består af moduler á 13 ugers varighed, som løbende kan forlænges med yderligere 13-ugers moduler. Oftest vil forløb der strækker sig udover de 13 uger være at foretrække af hensyn til de unges sårbarhed.

Efter hvert modul evaluerer vi i samarbejde med den unge og kommunen, om forløbet giver mening, og om den unge har oplevet fremskridt i forhold til at komme tættere på beskæftigelse eller uddannelse. På den måde sikres det, at forløbet lever op til LAB-lovens bestemmelser.

LAB-mentor

Ved behov kan Sputnik Stu støtte den unge i overgangen til videre uddannelse eller beskæftigelse via LAB-mentor. Et sådan forløb bevilges af kommunen og tilrettelægges mellem Sputnik Stu  den unge og det nye uddannelses-/beskæftigelsessted, og kan have varighed af 3-6 måneder.

Vil du høre mere om vores LAB-forløb?

Kontakt enten Torbjørn eller Mie, hvis du er sagsbehandler, og ønsker at høre mere om vores LAB-forløb og indsatser, herunder priser.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Sputnik Stu København

Leder Mie Helslev

T: 20 31 21 88 / E: MHR@skolensputnik.dk

Sputnik Stu Hillerød

Leder Torbjørn Berg

T: 26 44 34 39 / E: TBE@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler 💬, kursustilbud ⭐️, invitationer til gratis temaaftener 📨 samt; historier om Sputniks børn og unge 🚀.

Tilmeld nyhedsbrev