En gruppe studerende fra IT-Universitetet i København har besøgt eSportlinjen på Sputnik STU København for at undersøge hvilken funktion eSport kan spille i en uddannelsesmæssig sammenhæng.

Fordomme om gaming

Der findes mange fordomme om det at spille computerspil; mange forbinder det med en asocial og usund aktivitet. Men computerspil har også vist sig at have flere positive effekter på børn og unges udvikling.

Læs artiklen ‘4 gode ting gaming gør for dit barn’ fra DR Viden

Det kan en gruppe studerende fra IT-Universitet også skrive under på, efter at have bedrevet et større projekt i faget ’Avancerede designprocesser’ med udgangspunkt i eSportlinjen på Sputnik STU Kbh.

Formålet med projektet var at identificere et (eller flere) problemer i eSportundervisning, og derudfra udvikle en prototype på et produkt, som kunne imødekomme problemet.

Havde forventet noget andet

Men de studerende gjorde sig nogle opdagelser undervejs, som strittede imod de forventninger, de havde, inden de påbegyndte projektet.

”Vi havde forventet, at eSport forringer de unges evner til at kommunikere med hinanden og socialisere. I det hele taget havde vi en række negative forudantagelser om gaming”, fortæller Frida fra ITU.

Men efter observationer og interviews med både undervisere og studerende konkluderede Frida og hendes medstuderende, at eSport havde den modsatte effekt end forventet.

”Vi fandt frem til, at eSport faktisk kan virke som et effektivt værktøj til at træne og fremme evner inden for kommunikation, strategi og samarbejde”.

Det bliver nemmere at træne dét som er svært

Der er noget, der tyder på, at eSport som led i navnlig en STU har nogle særlige kvaliteter. Jesper, som er underviser på eSportlinjen, fortæller:

”Vi har jo at gøre med en psykisk sårbar ungemålgruppe. Det kan være nemmere for dem at træne de ting, som de har svært ved, fx mentalisering og kommunikation, når de gør det inden for nogle rammer, hvor de føler sig dygtige og stærke – i det her tilfælde: gaming”.

Som underviser har Jesper også erfaret, at de studerende i kraft af eSportlinjen har haft lettere ved at dedikere sig til et fællesskab:

”De kan mærke, at det betyder noget, hvis ikke de er der, hvilket hjælper på deres motivation og mødestabilitet”.

En anderledes prototype

Frem for at udvikle en prototype, som skulle løse et problem, gav Frida og hendes medstuderende sig i kast med at udvikle en prototype som kunne forstærke de kvaliteter og kompetencer, som de konkluderede, at de unge trænede gennem eSportundervisning.​

Det blev til denne prototype (se billedet til højre) som de efterfølgende var ude og teste på de studerende på Sputnik STU.

De studerende fra ITU mødte engagement fra de unge på STUen, som gik ind i projektet med nysgerrighed og entusiasme. Censor og eksaminator var også begejstrede for projektets færdige resultat, og Frida og hendes gruppe scorede et flot 10-tal for deres projekt.

Vi siger mange tak for besøget til Frida, Stine, Lars, Casper og Kristine fra IT-Universitetet.

Prototypen. En fysisk spilleplade, lavet i træ, som vha. en computing-platform kan registrere 3D-printede figurer, projektere lys og vise figurernes placering på map’et på en tilsluttet computer.​

Læs om eSport-linjen på STU Kbh

Læs om eSport-linjen på STU Hillerød