STU København har fået en ny souschef, der i sin stilling blandt andet vil have fokus på, hvordan man støtter de unge i at skabe sig et godt voksenliv på den anden side af årene på STU.

Da de unge på STU København mødte ind efter juleferien, var det til synet af et nyt ansigt: Morten Gericke er nemlig ny souschef på afdelingen.

Men hvor han måske er et nyt ansigt for studerende, er det ikke tilfældet for organisationen Sputnik, som han har været en del af i 17 år – senest på et af vores botilbud for unge voksne med autisme (Hyblerne).

“Jeg har de seneste otte år været i ledelse på Hyblerne, hvor jeg har fået kendskab og indsigt i nogle af de udfordringer, som vores målgruppe har med at fastholde sig i beskæftigelse og uddannelse, og de  generelle udfordringer, de har med at etablere sig mere selvstændigt i deres voksenliv,” siger han.

Den indsigt vil han bruge i hans bestræbelse på at støtte de unge i at leve et godt og meningsfyldt liv på den anden side af uddannelsen.

“De skal selv opleve at kunne mestre livet bedst muligt i forhold til den retning, de hver især ønsker sig, og der skal være et fokus på at “vaccinere” mod ensomhed, da det ikke er et værdigt liv. Guidning, træning af mentaliseringsmusklen og kendskab til egne styrker og svagheder er desuden vigtige parametre. Derudover vil jeg håbe, at de unge oplever deres STU-år som sjove, inspirerende, lærerige og perspektiverende, når de skal videre, ” siger han.

Aktive medborgere i eget liv

STU København vil i fremtiden have et særligt fokus på de unges stemme, og hvordan de kan skabe flere muligheder for dem i forhold til at blive aktive medborgere i deres eget liv. Nøgleordene i den forbindelse er demokrati, medbestemmelse, selvbestemmelse, accept, respekt, indsigt og viden.

Det er også et fokus, som Morten Gericke vil have som ny souschef.

“Jeg er optaget af, hvordan vi sammen med vores samarbejdspartnere kan stile efter dette ved at inspirere hinanden og dele tanker og idéer til fordel for de unge og deres fremtid. Derudover er jeg optaget af den kompleksitet, der ligger i at være ung og myndig, men samtidig udfordret i forestillingen om det ansvar, der også følger med. Ikke at jeg har noget svar på dette, men jeg finder det altid interessant, hvordan man bedst muligt kan støtte og hjælpe de unge gennem både det professionelle og personlige netværk.”

Blå bog: Morten Gericke

Uddannet fritidspædagog fra Ballerupseminaret i 1994 med systemisk-narrativ efteruddannelse.

Har siden 1996 arbejdet inden for specialområdet.

Har arbejdet 17 år i Sputnik og har de seneste 8 år været i ledelse for Hyblerne.

Nuværende souschef for STU København.