Artiklen er skrevet på baggrund af en artikel bragt i Nørrebro LIV den 14.10.18 skrevet af Eva Asmussen. Fotos er taget af Freja Lehrmann. Læs den oprindelige artikel her.

Siden marts 2018 har en gruppe studerende fra Sputnik STU været i praktik i Wefood – Danmarks første supermarked med overskudsvarer. Praktikken giver de studerende mulighed for at afprøve deres kompetencer i trygge rammer, samtidig med at de gør en positiv forskel.

På Sputnik STU har vi et stort fokus på praktik. Et praktikforløb er en mulighed for at prøve sine kompetencer af, få arbejdserfaring og få erfaring med at indgå i samarbejdet på en arbejdsplads. For de studerende på vores Produktions- og erhvervslinje på Sputnik STU har et praktikforløb ved Wefood vist sig at være en stor gevinst – både for de unge og for Wefood.​

Et tilpasset praktikforløb

Hver tirsdag er det en gruppe unge fra Sputnik STU’s Produktions- og erhvervslinje, der på egen hånd styrer Wefood-butikken på Nørrebrogade 58. Sådan har det været siden marts i år, hvor Wefood og Sputnik STU indgik et samarbejde.

I Wefood-butikken sættes der ikke de samme krav som på andre arbejdspladser. Gennem praktikforløbet får de unge arbejdserfaring og en øget selvtillid, og det giver dem mulighed for, i et tilpasset tempo, at blive klar til arbejdsmarkedet. De unge gør samtidig en forskel den anden vej rundt ved praktisk at bidrage til Wefoods målsætning om mindre madspild og mere overskud til verdens fattigste.

Samarbejdet har vist sig at være en succes. ”Det er meget populært” siger Nanna Sylvest, som er underviser på Sputnik. Sammen med to andre lærere fra skolen er hun sammen med de unge i butikken hver tirsdag. ”I sidste uge var der to der mødte op, selvom de var syge, og vi måtte næsten tvinge dem hjem” fortæller hun.​

En gevinst der går begge veje

Det er ikke kun de unge studerende fra Sputnik, som er glade for samarbejdet. Det er Jan-Martin Mikkelsen, projektleder for Wefood, også.

“Det er helt vidunderligt at se dem være så glade og positive og spørgende og få succesoplevelser. Alle vores kunder tager så godt imod dem og har stor forståelse for, at de er her, og at de er i gang med at lære. Vi er utroligt glade for samarbejdet med dem. Det er en stor gevinst for os, at de hjælper til i butikken, og jeg ved, at det også giver dem et kæmpe selvtillids-boost at hjælpe os i butikken, så det er ren win-win for alle parter”, siger han.

​Et øverum for de unge

Nanna Sylvest har set, hvordan de unges selvtillid er vokset i takt med praktikforløbet hos Wefood. Det giver ganske enkelt et boost til selvtilliden, at de får lov at løfte en opgave, der er større end dem selv.

”Dét der er helt fantastisk ved at køre butikken er, at vi giver den enkelte unge mulighed for at hente erfaringer med arbejdslivet. Vi kan tilpasse opgaver og formål helt individuelt. Det her er et øverum for de unge på så mange måder”, fortæller hun.

For mange af de unge er praktikken også en øvelse i at møde og interagere med folk, de ikke kender. Det er ofte en stor udfordring for mange af dem. Et praktikforløb ved Wefood har dog i mange tilfælde vist sig at være en frugtbar måde at overkomme denne udfordring. Nanna Sylvest fortæller:

“Det er skønt at se, at mange af dem efterhånden vover sig mere og mere ud fra baglokalet og får mod på også at løse opgaver ude i butikken blandt fremmede mennesker og for eksempel stå bag kassen eller sætte varer på plads på hylderne”.


Christian, 20 år, studerende ved Sputnik STU København og i praktik hos Wefood. ​Foto: Freja Lehrmann

Et fornyet blik på egne kompetencer

Én af de unge der tager del i praktikforløbet ved Wefood er Christian Lund. Han er 20 år gammel, og er færdig på Sputniks 3-årige forløb til sommer.

“Det er rigtig hyggeligt at være her, og det er dejligt at hjælpe kunderne” fortæller han. ”Mit problem er, at jeg meget let bliver distraheret, hvis der foregår for mange ting omkring mig, men her ved jeg, at jeg hører til bag kassen. Det er min lille boks, og det er rart at vide, at jeg bare skal have fokus på det her lille område. Jo mindre jeg har at tænke på, jo mere kan jeg koncentrere mig om det jeg laver”.

Praktikken har hjulpet Christian til at blive mere afklaret omkring sine egne kompetencer. Han har nemlig fået øjnene op for, at han faktisk er god til at arbejde med mennesker.

​Når Christian afslutter sit forløb ved Wefood modtager han, ligesom alle de andre unge, et diplom der redegør for hvilke opgaver han har løst i butikken. Diplomet dokumenterer at han har gennemført en praktik og tilegnet sig nogle praktiske færdigheder, hvilket forhåbentligt kan bane vejen til et fremtidigt fritidsjob. Selv overvejer Christian at blive ved med at være frivillig hos Wefood, når han til sommer stopper på Sputnik.

Om Sputnik STU’s praktik

  • ​Alle studerende er i praktik som en del af deres STU.
  • ​Alle studerende modtager kursus i arbejdsliv, det kalder vi praktikfagskursus.
  • Praktik er altid tilpasset den unges modenhed og kvalifikationer. Det betyder at praktik kan være internt eller eksternt. I grupper, makkerskaber, individuelle og mere eller mindre støttet.
  • Praktik har altid et tydeligt formål.
  • Praktik bliver altid afsluttet med en skriftlig evaluering.
  • Praktikken i Wefood fungerer som en pædagogisk støttet gruppepraktik.

Læs mere: ​Praktik og videreuddannelse

​Om Wefood

  • Wefood er Danmarks første supermarked med overskudsvarer, og det er Folkekirkens Nødhjælp, der står bag initiativet.
  • Wefood sælger varer, som detailhandlen, producenter, grossister og leverandører ellers ville have smidt ud, fordi de er tæt på udløbsdatoen, er forkert mærket eller har beskadiget emballage.​
  • Wefood-butikkerne er udelukkende drevet af frivillige og alt overskud går til mennesker i nød.
  • Udover Wefood-butikken på Nørrebro er der en Wefood-butik på Amagerbrogade 151 samt en butik i Århus.

Kilde: ​​​Wefood​ – Folkekirkens Nødhjælp​