Pressemeddelelse den 04.06.2019

​HF-IN er nu klar til at stå på egne ben. Siden januar 2017 har HF-IN i Hillerød været et samarbejde mellem Hillerødskolerne HF & VUC Nordsjælland og Skolen Sputnik. Med udgangen af skoleåret ophører samarbejdet, og HF & VUC Nordsjælland overtager ansvaret for det populære HF-tilbud.

”Vi har lært utroligt meget af at starte HF-IN op sammen med Sputnik, og vi kommer også til at samarbejde i fremtiden. Men i 2020 skal HF-IN overgå fra at være et EU-projekt til at være en fast del af HF & VUC Nordsjællands uddannelsestilbud. Derfor har det været nødvendigt at knytte uddannelsen til én organisation”, udtaler rektor for HF & VUC Nordsjælland Trine Larsen.

Med HF-IN overtager HF & VUC Nordsjælland også ansvaret for den mentorordning, der har været med til at gøre HF-IN til en succes. Mentorerne har tidligere har været ansat i samarbejde mellem Sputnik og HF & VUC Nordsjælland, der sammen har udviklet modellen for mentorstøtte til HF-IN-klasserne. I fremtiden bliver det alene HF & VUC Nordsjælland der kommer til at have ansvar for mentorordningen.

Om overtagelsen af HF-IN siger Trine Larsen: ”Vi synes, at HF-IN er en oplagt del af vores HF-tilbud. Det er jo netop en af vores opgaver at lave gode tilbud til dem, som ikke passer ind i de store, mainstream uddannelsestilbud. Sammen med den kommende HF for ordblinde, HFO, bygger vi videre på vores solide tilbud til unge med særlige behov.”

Ansøgningsfristen til næste års HF-IN er d. 1. marts 2020.

Faktaboks

  • HF-IN er et 3-årigt HF-forløb for unge der er diagnosticeret med angst, depression eller indenfor autismespektret – eller af andre grunde er psykisk sårbare.
  • HF-IN har eksisteret i Hillerød siden 2017 og i øjeblikket er xx unge i gang med at gennemføre en ungdomsuddannelse på HF-IN.
  • HF-IN er blevet til i samarbejde mellem HF & VUC Nordsjælland ​og Sputnik.
  • På HF-IN har alle klasser tilknyttet en mentor der hjælper med undervisning og klassens sociale liv.