Sputnik har overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund (SL), som dækker alt personale, der arbejder med børn og unge, uanset uddannelsesbaggrund.

Det er en såkaldt områdeoverenskomst, som er den gængse praksis på det private område, modsat en uddannelsesoverenskomst, som er praksis i det offentlige.

Vi har tiltrådt en landsdækkende overenskomst, som er aftalt mellem SL og Dansk Erhverv, og vi har lokalaftale med SL.