​Den 1. august 2008 begyndte de første 22 studerende på Sputnik STU. Siden har mere end 700 studerende haft første dag på ungdomsuddannelsen. Leder Mie Helslev og områdechef Carsten Gylling ser tilbage på et årti med STU.

”STU’en gav os en lovgivningsmæssig ramme, men indholdet måtte vi selv finde på undervejs. Vi prøvede forskellige metoder af og kiggede på, hvad vi fik tilbage. Det at udfordre de unge i større ungdomsmiljøer var noget af det mest spændende,” fortæller Mie.

Carsten supplerer: ”Dengang kom de unge alle fra specialskoler. Mange var fulgt af en stereotyp beskrivelse af hvad de kunne og ikke kunne, og det var spændende for os at opdage, hvad de unge var drevet af: drømme, forelskelser og venner. Vi oplevede, at det var muligt at udvikle rigtigt meget, når man tog afsæt i det. For hvis man kun læste diagnosekriterierne for ASF, så kunne de ikke det sociale.”

Ungdomsmiljøet er da også et af kendetegnene ved Sputnik STU i dag, hvor uddannelsen rummer omkring 85 unge i København og ca. 45 i Hillerød. Balancen er at tilbyde et rummeligt og inkluderende ungdomsmiljø og samtidig en mulighed for at trække sig.​

Den politiske dagsorden

STU-lovgivningen blev vedtaget i 2007, og i 2008 begyndte de første STU’er at titte frem. Sputnik var med stort set fra starten. Det betød en vis famlen i begyndelsen, men også en mulighed for at være med til at præge uddannelsen:

Carsten Gylling: ”Vi fik mange unge fra København og havde en god kontakt til de vejledere, der havde fået til opgave at skabe den nye uddannelse. Der var ingen, der for alvor havde sat ord på målgruppen, men man vidste, at mange af de unge, der gik ud af specialskole kom i beskyttet beskæftigelse. De unge på 17 år gik sammen med dem på 50, og der skulle de så finde deres identitet. Der var ikke en lovgivningsmæssig ramme, der passede til dem.”​

De tre vigtigste forandringer af STU’en på landsplan fra 2008-2018

 1. ​Rammer og strukturere omkring uddannelsen er blevet tydeligere, bl.a. via udbud.
 2. ​Perspektivet mod fremtiden er blevet stærkere.
 3. ​Dokumentation og fokus på progression er blevet større​.

Udvikling i samarbejde med andre

Sputnik STU havde en mission om at bidrage til udviklingen af STU sammen med alle typer af samarbejdspartnere. Da STU-foreningen Consentio opstod, var det naturligt at melde sig ind, og Mie Helslev sidder pt. i bestyrelsen. Hun fortæller ”Vi vil gerne være der, hvor det sker og hente den viden, som følger udviklingen. Vi samarbejder med STU’er, der ser så forskellige ud over hele landet. Det giver os både inspiration og udsyn og også et skarpere blik for, hvordan vi kan kvalificere vores eget tilbud.”

Carsten supplerer: ”Det gjorde også at vi gik ind i HF-IN. Vi talte med forskellige vejledere, der havde gode ideer og kunne formidle kontakter. Vi gik i samarbejde med KVUC, ligesom vi har samarbejdet fast med Hotel og Restaurantskolen og mange andre. Vi har altid haft lyst til at udvikle os i samarbejde.”

Hvor skal det særligt tilrettelagte ligge?

STU’ens formålsparafraf er at give unge med særlige behov kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og det skal ske under hensyn til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Med andre ord skal rammen tilpasses den unge:

”Et af de dilemmaer, vi stod i i starten, var, at opbygge en Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse med en individuel undervisningsplan. Nogle har tænkt, at det var en individuelt tilrettelagt uddannelse. Så det spørgsmål vi stillede hinanden var: Hvordan kan man tilgodese det individuelle og samtidig lave en ramme, der ikke stikker i alle retninger?,” fortæller Carsten Gylling og fortsætter:

”Vi har altid set linjefagene og valgfagene som driveren for at gå på uddannelsen, og så har vi arbejdet med de specifikke læringsmål for de unge ind i det. Det er også derfor, vi har kunnet lave en eSportlinje, som bliver taget seriøst: eSport bliver motivationen for at arbejde med det, der er svært.”

Indholdet på STU’en: fra køkken til eSport

I STU’ens første år tilbød Sputnik IT-linje, køkkenlinje og praktisk linje. Man opdagede dog hurtigt, at mange unge gerne ville have de traditionelle skolefag for at færdiggøre folkeskolens afgangsprøver. Det lagde kimen til det, der i dag er studierettet linje, og som stadig er populær blandt både studerende og vejledere. IT-linjen har ligeledes holdt ved hele vejen, og nye linjer er kommet til.

”I takt med at STU’en har udviklet sig, har målgruppen udvidet sig,” fortæller Mie. ”Mange kommer i dag med psykiatrinære problemstillinger direkte fra folkeskolen. Det har været med til at skubbe til vores faglige kvalitet og har ændret udbuddet af linjer.” De seneste år er en eSport-linje og en Musik, Design og Kreativ linje kommet til.

Samtidig er der kommet større fokus på praktik og en større større sammenhæng til det, der kommer efter STU’en.

”Vi ser i stigende grad STU’en i kobling til det, der skal ske på den anden side. Hvad skal vi være gearet til, og hvad skal systemet være gearet til? Hvem har tovholderfunktionen, hvis man kigger på det hele billede af den unges liv?” afrunder Mie.​

 

Hvad fremtiden bringer

Når man beder der to STU-ledere kigge ind i krystalkuglen, skal de have et øjebliks betænkningstid, men så kommer drømmene for uddannelsen én efter én:

Carsten: ”Jeg kunne håbe, at det blev en ungdomsuddannelse på lige fod med andre uddannelser, så man fx kunne få SU. Jeg ved godt, det ville skabe nogle problemer bagefter med jobcentret, men følelsen af at gå på en ’rigtig’ ungdomsuddannelse ville betyde meget for de unge.”

”Jeg kunne også godt tænke mig, at man kunne skifte blik fra, at en STU er en udgift, til at det er en investering. At vi kan skabe nogle muligheder for de unge, som de kan tage med sig i det liv, de skal leve fremadrettet. Jeg tror på, det er en god forretning for samfundet,” afslutter han.​

Vigtige årstal

 • 2008: Sputnik STU åbner på Hejrevej d. 1. august
 • 2009: STU’en flytter til Svanevej 14, hvor vi bor i dag
 • 2010: Sputnik STU Sortedam åbner. Afdelingen flytter sammen med Svanevej i 2013.
 • 2010: Sputnik bliver en del af STU-foreningen Consentio, hvor vi siden har haft en plads i bestyrelsen.
 • 2011: Sputnik STU Hillerød åbner.
 • 2012: HF-IN i København starter i samarbejde med KVUC. Overgår til KVUC i 2017.
 • 2014: STU-udbud i København. Sputnik er blandt vinderne i to kategorier.
 • 2017: HF-IN i Hillerød åbner i samarbejder med VUC NS
 • 2017: STU-udbud i Nordsjælland. Sputnik opnår god placering.​

Anekdoterne, vi husker

Mie: At høste de frø, der bliver sået
”Jeg tænker på en ung, der hed Tobias (navn ændret, red.). Han havde autisme og en mutisme, der betød, at han sjældent talte i de tre år på STU’en.

Da han pludselig efter nogle år kom forbi mit kontor som en flot ung mand og sagde ”Hej, jeg ville bare lige komme forbi og se, hvordan det går,” spurgte jeg, hvad der havde gjort forskellen for ham.

Han sagde, at selv om vi aldrig til fulde forstod ham, så var han aldrig i tvivl om, at vi forsøgte. Vi havde ikke opgivet ham. Vi var vedholdende og blev ved med at insistere på at skabe forandring.

Man ved aldrig helt, hvornår de frø, man sår bliver høstet.”

Carsten: Symbolet på, hvor langt de unge kan komme
​”Sommeren 2011, hvor vi holder dimission for det første kuld STU-unge, var en mærkedag for mig. Det samme, da den første årgang på HF-IN blev studenter.

Vi havde en pige, der havde været mere indskrevet, end hun havde været på STU. Da jeg så et billede, hvor hun står med huen fra HF, blev det så tydeligt et symbol på, hvor langt de unge kan komme. Fra at være låst til en hospitalsseng til at tage en kompetencegivende uddannelse, der åbner alle døre.”

Mie Helslev

Leder

Sputnik STU København

Tlf. 20 31 21 88

Carsten Gylling

Områdechef

Sputnik STU

Tlf. 28 60 26 69