Hos Sputnik STU arbejder vi målrettet på at understøtte overgangen til livet efter STU. I 2020 afsluttede 33 unge et forløb hos Sputnik STU. Ud af dem gik 54% videre i ordinær uddannelse, mens 42% startede i et jobcenterforløb.

Dermed klarer de unge fra Sputnik STU sig markant bedre end landsgennemsnittet.

På landsplan er kun seks ud af hundrede unge videre til anden uddannelse eller job, når de færdiggør deres Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU).

Det viser en analyse, Højbjerre Brauer Schulz har udarbejdet for Ligeværd på baggrund af data fra Danmarks Statistiks elevregister (KOTRE) og Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (september, 2020).

Sådan sikrer Sputnik STU gode overgange til livet efter STU’en

  • Målsætning. På Sputnik STU sætter vi mål sammen med den unge. Det gør vi, fordi vi tror på vigtigheden af medinddragelse; den unge skal kunne genkende sine mål, føle sig set og hørt og opleve at blive inddraget i beslutninger, som vedrører ham/hende.
  • Tilpassede praktikforløb. Vi lægger vægt på at tilrettelægge praktikforløb, der passer til den enkelte unges interesser, ønsker og behov. Vi har mere end 50 formaliserede praktikpartnerskaber inden for detail, service, køkken, håndværk, musik, IT, sundhed m.m.
  • Løbende evaluering og dokumentation. Vi følger løbende op på fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen gennem: månedsnotater, trivsels- og statussamtaler med den unge, daglige personalemorgenmøder, individuelle handleplaner.
  • Psykoedukation. Gennem psykoedukative samtaler og undervisning hjælper vi de unge til at acceptere og arbejde med deres styrker og begrænsninger, hvilket også bidrager til at forme en ny og positiv identitetsfølelse.​
  • Tydelige planer. Der er en tydelig plan for alle unge, der afslutter STU hos Sputnik.

Kontakt

Vil du vide mere om Sputnik STU, hvordan vi arbejder og hvad vi tilbyder, er du velkommen til at kontakte os. Vi har afdelinger i Hillerød og København.