Metode

På Sputnik STU kalder vi de unge for studerende. Det er for sprogligt at markere, at du nu starter på en uddannelse, og at der er forskel på at være elev i f.eks. folkeskolen og være i gang med en ungdomsuddannelse. Vi betragter dig og dine medstuderende som unge voksne.

Vi er dygtige til diagnosespecifikke redskaber, men bruger aldrig diagnosen som undskyldning for ikke at stille krav. Tværtimod får du støtte til at træffe kvalificerede valg og tage ansvar for dine valg. Vores mål er at hjælpe dig videre i livet og klæde dig på til videreuddannelse, fagligt, socialt og personligt.

Vi møder dig med en ligeværdig, anerkendende tilgang med fokus på det, du er god til.

Diagnosespecifikke redskaber

Samtidig anerkender vi, at der er nogle nyttige redskaber, der kan hjælpe dig og andre med med at opnå en forståelse af de særlige udfordringer, man har, når man lever med en diagnose. Dette er uanset om man har autisme, generelle indlæringsvanskeligheder, angst eller andre psykiatrinære problemstillinger.

Vi arbejder derfor med stressprofiler, sociale historier og andre elementer fra den kognitive træning.

Kontaktunderviser/Guidelærer

Når du starter på uddannelsen, får du tilknyttet en kontaktunderviser/guidelærer. Kontaktunderviseren/guidelæreren følger dig igennem uddannelsen og er med til at udforme din uddannelsesplan.

Du har møde med din kontaktunderviser/guidelærer om dine mål og udvikling mindst hver 14. dag. Det er også ham eller hende, du kan gå til, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis der er noget, du har behov for at tale om.

For sagsbehandlere

Tilgangen på Sputnik STU tager udgangspunkt i følgende metoder og teorier:

  • Systemisk/narrativ teori og metode
  • Integreret indsats mellem undervisning (faglig udvikling) og socialpædagogik (social og personlig udvikling)
  • Anerkendende og ressourcebaseret tilgang

Metoden betyder også, at vi gør meget ud af at samarbejde med alle i den studerendes netværk (familie, sagsbehandler, evt. bosted m.fl.), så der er sammenhæng i, hvad vi gør.​

Personalets uddannelse

I Sputnik STU er undervisningsteamet uddannede lærere, pædagoger og faglærere. Vi vil gerne rekruttere og fastholde de bedste medarbejdere og tilbyder derfor autismegrundkursus, kursus i psykiske lidelser og systemisk/narrativ efteruddannelse til vores fastansatte personale.

Med en fælles efteruddannelse sikrer vi et fælles sprog og fælles metoder. Det betyder en sammenhængende indsats for de unge på uddannelsen.

Supervision

Personalet og ledelsen modtager løbende supervision af specialiserede, interne og eksterne psykologer.

Vi samarbejder herudover bl.a. med: Psykolog Therese Dittman, Psykolog Bjarke Malmstrøm, Psykolog Rikke Lyngdam og Psykolog Pia Laursen.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Sputnik STU København

Leder Mie Helslev

T: 20 31 21 88 / E: MHR@skolensputnik.dk

Sputnik STU Hillerød

Leder Torbjørn Berg

T: 26 44 34 39 / E: TBE@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev