Om os

Sputnik STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) er en uddannelse for unge mellem 16 og 25 år med autismespektrumforstyrrelser og/eller psykiatrinære udfordringer og/eller indlæringsvanskeligheder. STU-forløb varer tre år.

Du kan tage STU-forløb hos Sputnik i København og i Hillerød.

Hvad vil et STU-forløb i Sputnik være for dig?

På Sputnik STU vil du blive mødt, som den du er. Vi starter med dine interesser og har fokus på både det seriøse og det sjove ved at lære nyt. Du bliver støttet til at udvikle dig, både fagligt, socialt og personligt i dit STU-forløb. Du får også mulighed for at møde en masse andre unge som dig selv. Hos os handler det om dig.

Vi tilbyder STU-forløb med:

  • mange muligheder for linjefag, f.eks. IT og Multimedie, eSport, Studielinje, Musik, Kunst og Design, Erhvervslinje
  • spændende valgfag, f.eks. Fitness, Outdoor, Japansk, D & D (Dungeons & Dragons), Poker, Yoga
  • gode praktikmuligheder og egen praktikkoordinator
  • et fedt ungdomsliv med klub, LAN-party, biografture, kulturelle udflugter m.m.

stu-forloeb

STU-forløb for unge med autisme og psykisk sårbarhed

På Sputnik STU har vi mange års erfaring med at skabe STU-forløb for unge med autisme og psykiatrinære vanskeligheder, herunder angst.

Alle vores medarbejdere bliver tilbudt efteruddannelse inden for autismeområdet, ligesom underviserne har kurser indenfor metakognitiv terapi, motivation, skolefobi og fraværsproblematikker, selvskade, angst og mentalisering.

Herudover har vi særlig ekspertise i forhold til at skabe undervisningsrum for unge med indlæringsvanskeligheder og unge med læsevanskeligheder og dysleksi. Det betyder, vi kan tilbyde STU-forløb skræddersyet til den enkelte unge.

Et roligt, mobbefrit uddannelses- og ungdomsmiljø

Et STU-forløb i Sputnik handler om dig. Vi arbejder med at skabe et fedt ungdomsmiljø, hvor man kan tilegne sig strategier til at stå stærkere i forhold til at vælge fællesskabet til og fra i relation til egne ressourcer.

For elever med særlige behandlingsmæssige behov og psykiske vanskeligheder er der mulighed for ekstra skærmning og undervisning i små, trygge miljøer og evt. baseplads.

Kom gerne på besøg på Sputnik STU

Der er mange faktorer der spiller ind, når man skal vælge et uddannelsessted.

  • ​Hvordan er underviserne?
  • ​Hvilke fag bliver der undervist i?
  • ​Hvordan er de andre studerende?
  • ​Hvordan ser skolen ud?
  • ​Bliver der lyttet til de studerende?
  • ​Er det nemt at komme til og fra skolen? osv.

Vi vil derfor gerne invitere til et besøg og en rundvisning på STUen. Kontakt os for et besøg >>>

stu-forloeb

En intropraktik, som passer dig

Du har også mulighed for at komme i praktik som studerende. Det vil give dig en mulighed for at opleve dagligdagen her på Sputnik STU. Du vil komme til at deltage i undervisningen og være en del af det ungdomsmiljø, vi har.

En intropraktik kan f.eks. vare en eller to uger. Det kan også bare være nogle enkelte dage. Det vigtigste er, at praktikken passer til dig.

I din intropraktik får du tilknyttet en praktikunderviser, som vil hjælpe og guide dig. De studerende, der går på Sputnik STU har næsten alle sammen været i intropraktik inden de startede. De ved derfor, ligesom vores undervisere, hvor vigtigt det er at blive taget godt i mod, når man er ny på en skole.

Vi vil også tage godt imod dig.​

Kontakt os for at aftale en intropraktik >>>

Hvad siger de studerende om Sputniks STU-forløb?

Læs interview med en studerende

STU på Sjælland

Sputnik har STU-forløb på Svanevej i København Nordvest og i Hillerød tæt på Hillerød Station

Har du spørgsmål?

Sputnik STU København

Leder Mie Helslev

T: 20 31 21 88 / E: MHR@skolensputnik.dk

Sputnik STU Hillerød

Leder Torbjørn Berg

T: 26 44 34 39 / E: TBE@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev